Metodmaterial om sex och samlevnad

Detta metodmaterial handlar om sex och samlevnad ur ett jämställdhetsperspektiv och ett våldsförebyggande perspektiv. Materialet är anpassat till läroplanen för grundskolan (åk 6–9) och kursplanen för samhällskunskap, men kan även anpassas till andra ämnen, åldersgrupper och sammanhang.