Metodmaterial om sex och samlevnad

Det här är ett metodmaterial om sexualitet, samtycke och relationer som utgår ifrån ett jämställdhets- och våldsförebyggande perspektiv och som är tydligt förankrat i skolans värdegrund. Materialet är anpassat till läroplanen för grundskolan (åk 6–9) och kursplanen för samhällskunskap, men kan även anpassas till andra ämnen, åldersgrupper och sammanhang. Klicka runt bland lektioner och övningar och hör gärna av dig med synpunkter då sidan uppdateras löpande.