Argumenten bakom sexköpslagen – Skrivuppgift (SO)

Lektion 7

Syfte:

Att öka kunskapen om sexköpslagen och argumenten bakom lagens införande.

Metod:

Idé till skrivuppgift.

Ta reda på/reflektera kring:
Vilka argument låg bakom införandet av sexköpslagen? Vilka argument hade de som var emot lagstiftningen? Kan man köpa någons samtycke?

Detta är en idé till fördjupningsuppgift.