Hur blev Sverige ett av världens mest jämställda länder? (Historia)

Lektion 1

Syfte:

Att öka kunskapen om och reflektera över reformer som har lett till ökad jämställdhet.

Metod:

Idé till skriv/hemuppgift.
Ta reda på:

Hur blev Sverige ett av världens mest jämställda länder?
Vilka reformer har gjorts och med vilka motiveringar?
Vilka länder ligger “före” Sverige och vad är skillnaden mot dem?

Detta är en idé till fördjupningsuppgift.