Hur kom samtyckeslagen till? (SO)

Lektion 3

Syfte:

Att öka kunskapen om sexualbrottslagen och reflektera över hur lagar kan påverka attityder och värderingar.

Metod:

Idé till uppsatsfrågor, förslagsvis till åk 9.
Ta reda på:

– Hur kom samtyckeslagen till? Vilka har kämpat för en förändrad lagstiftning längre tillbaka i tiden samt i modern tid?
– Hur har sexualbrottslagstiftningen sett ut under de senaste 100 åren? Vilka viktiga lagändringar har gjorts och med vilka motiveringar? Hur har motargumenten sett ut? Hur har normuppfattning och lagstiftning påverkat varandra?

Detta är en idé till fördjupningsuppgift.