Könsstereotyper i populärkulturen (Sve/Eng/SO/SVA/Musik/Moderna språk)

Lektion 1

Syfte:

Att reflektera över hur könsstereotyper förstärks respektive utmanas i populärkulturen.

Metod:

Textanalys.
Gör så här:

Hitta två musiktexter som skiljer sig åt vad gäller hur det pratas om killar och/eller tjejer, gärna i en genre du själv tycker om och lyssnar på. En av texterna ska beskriva könen på ett sätt som befäster/förstärker normer och stereotyper. Den andra ska beskriva könen på ett sätt som utmanar/ifrågasätter normer och stereotyper.

Välj ut minst 2 citat i varje text som visar hur de förstärker respektive utmanar normerna för kön och avsluta med en egen reflektion där du besvarar följande frågor:
– Vilket kön har personen som skrivit/framför låten? Tror du att det påverkat texten och i så fall hur?
– Om din text i första hand handlar om det ena av manlighet eller kvinnlighet, vilken bild förmedlas av det andra könet i texten?
– Är texten typisk eller otypisk för sin genre i hur den porträtterar kön?
– Tycker du att det är viktigt att utmana stereotyper? Varför? Varför inte?
– När du letade texter, var det lättast att hitta texter som utmanade kvinnliga eller manliga könsstereotyper? Varför det tror du?

Exempel på sånger/musikvideor som tar upp temat könsroller alternativt utmanar stereotypa könsroller (om eleverna har svårt att hitta eller om du vill visa exempel):

Om könsnormer för tjejer:
The man – Taylor Swift
Anti flag – This is the end
Pink – Stupid girls
If I were a boy – Beyoncé
Trasig – Kapten Röd
Colbie Caillat – Try
Jennifer Lopez – Ain’t your mama
Hailee Steinfeld – Most Girls
India Arie – Video

Om könsnormer för killar:
Stand out fit in – One OK Rock
One More in the Crowd – Thomas Sekelius
Tårarna i halsen – Tjuvjakt
Boys with emotions – Felix Sandman
Det börjar med mig – FATTA MAN