Lagarna som har förändrat (SO)

Lektion 6

Syfte:

Att öka kunskapen om lagar och reformer på området sexualitet, samtycke och relationer och reflektera över hur lagar påverkar normer och attityder.

Metod:

Idé till skriv/hemuppgift.
Ta reda på:

Hur har lagstiftningen förändrats på området sex, sexuellt våld och relationer? Hur har det sett ut före lagändringarna? Vilka argument har förekommit i de olika lagändringarna och vad har det fått för konsekvenser för individen, samhället och jämställdheten?

Gör en översikt eller välj en av t.ex. följande lagstiftningar:

  • Preventivmedel
  • Samkönade äktenskap
  • Ofrivillig graviditet och abort
  • Sexköp
  • Sexuellt våld