Skillnader i könsnormer mellan olika länder (Engelska/moderna språk)

Lektion 2

Ta reda på:
Vad anses vara maskulint/feminint i olika länder? Vilka likheter/olikheter finns med Sverige och vad kan dessa bero på? Skiljer sig bara normerna eller även lagstiftningen åt?