Barnkonventionen, hedersrelaterat våld & förtryck

Lektion 8

Introduktion

I denna lektion får eleverna möjlighet att reflektera över sin egen livssituation i förhållande till Barnkonventionen och barns rättigheter enligt svensk lag. Syftet är att skapa en förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck, som gör att eleverna lättare kan upptäcka brott mot egna eller andras rättigheter.

Innehåll

Litteraturtips