Jämställdhet, kön och makt

Jämställdhet, kön och makt
Lektion 1

Introduktion

I denna lektion ska eleverna få en grundläggande förståelse för könsroller/-normer. Eleverna ska lära sig att könsroller/-normer är socialt skapade samt börja reflektera över hur detta påverkar våra liv, möjligheter och relationer. Lektionen ger även grundläggande fakta och statistik samt kunskap om Agenda2030 och andra mål för ökad jämställdhet.

Innehåll

Fördjupningsövningar

Litteraturtips