Killar, maskulinitet och jämställdhet

Lektion 2

Introduktion

Denna lektion syftar till att synliggöra och diskutera hur pojkar och män påverkas av ett ojämställt samhälle och förväntningar kring maskulinitet. Killarna ska få hjälp att få syn på hur maskulinitetsnormer kan verka begränsande i deras egna liv och veta vart de kan vända sig om de behöver stöd eller vill engagera sig för jämställdhet.

Att tänka på:
I en tid då antifeminismen ökar är det viktigt att möta pojkars oro och eventuella motstånd med lugn och omtanke. Det är viktigt att de känner sig sedda och bekräftade i de delar av ojämställdheten som främst drabbar pojkar och män. Många hämtar sina argument och sin statistik från andra länder (oftast USA) utan att veta hur det har sett och ser ut i Sverige. Därför är det viktigt att ge en bild av hur det svenska jämställdhetsarbetet ser ut; till exempel genom att påpeka att frågor som rör pojkars och mäns ohälsa och sämre utbildningsresultat redan är en del av detta arbete.

Innehåll

Litteraturtips