Pornografi, prostitution och människohandel

Lektion 7

Introduktion

I denna lektion får eleverna möjlighet att reflektera över pornografins konsekvenser för individer, relationer och de som medverkar i pornografin. Eleverna får även tillfälle att fundera över sambandet mellan pornografi, prostitution och människohandel.

Innehåll

Fördjupningsövningar

Litteraturtips