Schyssta relationer

Lektion 4

Introduktion

I denna lektion får eleverna möjlighet att reflektera över vilka beteenden som utmärker respektfulla kärleksrelationer och vad som utmärker relationer som inte är respektfulla. Många unga utsätts/utsätter varandra för brott utan att vara medvetna om det, kontrollerande och våldsamt beteende visar sig ofta tidigt. Lektionens syfte är att medvetandegöra eleverna om deras rättigheter och skyldigheter i kärleksrelationer.

Innehåll

Litteraturtips