Sexuella trakasserier

Lektion 5

Introduktion

I denna lektion ska eleverna få kunskap om vilka handlingar som kan betraktas som sexuella trakasserier enligt lagen. Eleverna ska även få kunskap om #Metoo-rörelsen och en ökad förståelse för komplexiteten i den utsattas situation. Alla ska veta var de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Innehåll

Litteraturtips