Litteraturtips engelska

Lektion 7
  • Go Ask Alice av Anonym
  • Paid for: My Journey Through Prostitution av Rachel Moran
  • Any Girl: A Memoir of Surviving Prostitution in Ireland av Mia Döring
  • Prostitution Narratives: Stories of Survival in the Sex Trade av Caroline Norma och Melinda Tankard Reist (red.)
  • Pimp State: Sex, Money and the Future of Equality av Kat Banyard
  • The Pimping of Prostitution: Abolishing the Sex Work Myth av Julie Bindel