Litteraturtips svenska

Lektion 7
  • Människohandel av Kaye Stearman
  • Messet från Simona av Eva Salqvist