Litteraturtips svenska

Lektion 8
  • Under ditt finger av Kristina Aamand
  • Heder av Christina Wahldén
  • Hundra hugg av Christina Wahldén
  • Ingen du känner av Christina Wahldén
  • Fallen flicka av Christina Wahldén
  • Din syster måste dö av Mats Berggren
  • Förbjuden kärlek av Bali Rai