Avslutning

Syfte:

Visa var eleverna kan den som blivit utsatt kan få stöd och hjälp.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 15-6).

Gör så här:

Visa hemsidan jagvillveta.se, klicka er runt tillsammans så att alla elever förstår vilken typ av information de kan hitta här.

Visa listan på organisationer där de kan finna mer information och stöd.

Då många av de saker som berörts under lektionen utgör brottsliga handlingar är det även bra att informera om hur man kan göra en polisanmälan och vilken stöd och hjälp som den som gör en anmälan har rätt att få från myndigheter och organisationer.