Avslutning

Syfte:

Visa eleverna var hen som har blivit utsatt kan få stöd.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 15-6).

Gör så här:

Visa hemsidan jagvillveta.se. Klicka er runt tillsammans så att alla elever förstår vilken typ av information de kan hitta här.

Visa listan över organisationer där de kan få mer information och stöd.

Då många av de saker som berörs under lektionen utgör brottsliga handlingar är det även bra att informera om hur man kan göra en polisanmälan och vilket stöd hen som gör en anmälan har rätt att få från myndigheter och organisationer.