Avslutning

Syfte:

Att påminna om att allt jämställdhetsarbete baseras på forskning och statistik. Informera om nationella och internationella mål för ökad jämställdhet.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

10 min.

Förberedelser:

Öppna slides.

Gör så här:
Gå igenom avslutande slides (10-13).

Förtydliga: Ibland blandas fakta ihop med åsikter. Frågor om jämställdhet och ojämställdhet pratas till exempel ofta om som om det vore åsiktsfrågor – “tycker/känner du att det är jämställt?” –, men det finns tydlig forskning och statistik som visar att samhället inte är jämställt än. Först när kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter i praktiken, inte bara i lagen, är det jämställt på riktigt.

Visa FN:s 16 Globala mål för hållbar utveckling. Mål 5 handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Samtliga de globala målen förutsätter att jämställdhet uppnås.

Visa Sveriges nationella jämställdhetspolitiska mål som antogs av riksdagen år 2006 och som allt nationellt jämställdhetsarbete utgår ifrån.

Påminn om att även skolan har i uppdrag att verka för ökad jämställdhet mellan tjejer och killar.