Avslutning

Syfte:

Ge information om var killar kan vända sig om de behöver stöd eller vill engagera sig för jämställdhet.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 25-27).

Gör så här:

Gå igenom avslutande slides med tips om hur man kan engagera sig för att förändra manlighetsnormer och machokultur och arbeta för ökad jämställdhet.