Avslutning

Syfte:

Att påminna om att det aldrig är hen som utsatts för ett brott som har gjort fel eller är ansvarig för händelsen och visa var hen som har blivit utsatt kan få stöd.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 16-18).

Gör så här:

Gå igenom resterande slides med påminnelser om att ansvaret alltid hör hemma hos förövaren samt adresser till webbplatser och organisationer där hjälp finns.