Avslutning

Syfte:

Att påminna om att det aldrig är den som utsatts för ett brott som har gjort fel eller är ansvarig för händelsen och visa var den som blivit utsatt kan få stöd och hjälp.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 16-18)

Gör så här:

Gå igenom resterande slides, med påminnelser om att ansvaret alltid hör hemma hos förövaren samt adresser till hemsidor och organisationer där stöd och hjälp finns.