Avslutning

Syfte:

Öka kunskapen om sambandet mellan pornografi och prostitution och visa vart hen som vill veta mer eller behöver stöd kan vända sig.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 11-12).

Gör så här:

Avsluta med att berätta om kopplingen mellan pornografi och prostitution. Många människor skiljer pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och det andra i det verkliga livet. Bådadera handlar dock om att någon betalar för sexuella handlingar. Dessutom visar forskning att:

  • Det är ofta samma personer som utnyttjas i pornografi som utnyttjas i prostitution och människohandel. (En studie av 854 personer som utnyttjats i prostitution i nio länder visade att nästan 50% även hade utnyttjats i pornografi).
  • Precis som i prostitution så lider kvinnor som medverkar i pornografi ofta av både
    psykisk ohälsa och social utsatthet. Det handlar bland annat om fattigdom, sexuella
    övergrepp under barndomen, erfarenheter från fosterhem och hemlöshet.
  • Precis som i prostitution lider en stor andel av kvinnor som utsätts i pornografi av
    posttraumatisk stress (PTSD).

Gå igenom avslutande slide med information om vart hen som vill veta mer eller behöver stöd kan vända sig.