Barn och ungas rättigheter i kärlek & relationer

Syfte:

Att öka kunskapen om Barnkonventionen och hur den är till för att skydda barns rättigheter i kärlek och relationer.

Metod:

Koppla ihop situationer med passande artiklar ur Barnkonventionen.

Tidsåtgång:

Ca 25 min.

Förberedelser:

Dela in eleverna i par eller smågrupper.
Öppna slides (sid. 6-11). Skriv ut en kopia av “Barnkonventionens 41 sakartiklar samt ett scenario-papper till varje grupp.
Förslag till svar finns att skriva ut här.

Gör så här:

Dela in eleverna i mindre grupper. Varje grupp blir tilldelat varsitt scenario och ska välja ut de tre artiklar i Barnkonventionen som bäst relaterar till scenariot, och motivera hur barnets/den unga personens rättigheter skulle kunna skyddas med hjälp av dessa artiklar.

När grupperna är klara: Gå igenom ett scenario i taget, låt alla grupper som har arbetat med det scenariot berätta om en av de artiklar de valt och motivera varför den passar och hur den skulle kunna hjälpa barnet/ungdomen.

Instruktioner till varje grupp:
1. Läs igenom scenariot tillsammans.
2. Vilka av de 41 artiklarna skulle kunna hjälpa personen i scenariot? Välj ut minst 1, max 3.

Presentera scenariot samt vilka artiklar ni valt. Motivera kort hur de hör ihop, och vad som borde hända i scenariot om barnet får igenom sin rättighet.

Extrascenario att ta med för att tydliggöra hur pojkar kan påverkas och begränsas av hedersnormer:

Alan
Alan och hans lillasyster har roligt ihop och kan prata om det mesta med varandra. Hon är bara ett år yngre och även om han retas med sin syster ibland tycker han mycket om henne. När de börjar högstadiet vill deras pappa att Alan ska börja berätta för honom vilka lillasystern umgås med i skolan. Han vill t ex veta om hon pratar med killar, eller träffar killar på fritiden.

Gå vidare till nästa slide och avsluta med att diskutera tillsammans:

  • Hur mycket får föräldrar bestämma över sina barn?
  • Vad är att vilja skydda och vad är att kontrollera?