Introduktion: Bilden av sex

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att reflektera över vad som formar våra bilder och föreställningar om sex.

Metod:

Brainstorming.

Tidsåtgång:

15 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3-6).

Gör så här:

Reflektera i bikupor eller smågrupper. Ha därefter diskussion i helklass.
Läraren skriver svaren på tavlan. I första frågan används den högra sidan av tavlan. I andra frågan använs den vänstra (se slides).  Låt svaren stå kvar när du byter slides.

Diskutera efteråt:
– När och var hörde ni talas om sex för första gången?
– Tycker ni att det pratas lite eller mycket om sex? På skolan? På nätet? I media/samhället?
– Varför finns sexualitet, samtycke och relationer med i läroplanen tror ni?

Sammanfatta:
Sex kan vara fint och härligt och de flesta har sex med någon de tycker mycket om. Dock kan det finnas saker som begränsar oss. Det kan till exempel vara normer för hur tjejer och killar ska vara och bete sig, vilken sexuell läggning vi förväntas ha, att alla förväntas vilja ha sex, att sex ska gå till på ett speciellt sätt och så vidare.

Populärkultur som film och TV-serier och reklam med mera präglas ofta av sexualisering (d.v.s. att personer, framförallt kvinnor, framställs på ett överdrivet sexuellt sätt/enbart som sexuella objekt). Det finns mycket som påverkar vår bild av sex och som kan begränsa oss istället för att berika och bidra till att sex uppfattas som något fritt och härligt.

Om pornografi kommer på tal: Nämn att det kommer mer om detta vid nästa/annat lektionstillfälle och se till att återkomma till det. Behovet hos eleverna att diskutera just pornografi är stort.