Introduktion: Bilden av sex

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att reflektera över vad som formar våra bilder och föreställningar om sex.

Metod:

Brainstorming.

Tidsåtgång:

15 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3-6).

Gör så här:

Reflektera i bikupor eller smågrupper, därefter diskussion i helklass.
Läraren skriver svaren på tavlan. I första frågan används den högra sidan av tavlan, i andra frågan den vänstra (se slides).  Låt svaren stå kvar när du byter slides.

Diskutera efteråt:
– När och var hörde ni talas om sex för första gången?
– Tycker ni att det pratas lite eller mycket om sex? På skolan? På nätet? I media/samhället?
– Varför finns sex och samlevnad med i läroplanen tror ni?

Sammanfatta:
Sex kan vara fint och härligt och de flesta har sex med någon de tycker mycket om. Men det kan finnas saker som begränsar oss. Det kan till exempel vara normer kring hur tjejer och killar förväntas vara och bete sig, vilken sexualitet vi förväntas ha, att alla förväntas vilja ha sex, att sex ska gå till på ett speciellt sätt osv.

Populärkultur som film och tv-serier, och reklam med mera präglas ofta av sexualisering (dvs att personer, framförallt kvinnor, framställs på ett sexuellt sätt/som sexuella objekt). Det finns mycket som påverkar vår bild av sex och som kan begränsa oss istället för att berika och bidra till att sex uppfattas som något fritt och härligt.

Om pornografi kommer upp: Nämn att det kommer mer om detta vid nästa/annat lektionstillfälle, och se till att återkomma till det. Behovet hos eleverna att diskutera just pornografi är stort.