Du bestämmer!

Syfte:

Att tydliggöra allas rätt till sin egen kropp, att alla har olika gränser och att man aldrig kan utgå från sig själv vad gäller hur, när och av vem andra vill bli berörda.

Metod:

Färglägga bilder för att tydliggöra fysiska gränser.

Tidsåtgång:

Ca 20 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3-4). Skriv ut arbetsbladet “Du bestämmer”.
Skriv ut vittnesmål från #MeToo-uppropen i den svenska skolan.

Material:
* Pappersutskrifter.
* Färgpennor (det är fördelaktigt om alla kan använda samma färger som i instruktionerna – röd, orange, gul, blå och grön – så jämförelsen blir ännu tydligare). Ju färre som delar pennor, desto snabbare går övningen.
* Något att fästa elevernas papper med på tavlan t.ex. magneter eller häftmassa/tejp.

Gör så här:

Alla elever får varsitt papper och färglägger utifrån sina egna gränser. Efteråt samlas de in anonymt och sätts upp tillsammans på väggen så att variationen blir tydlig.

Reflektera tillsammans efteråt:
– Vad tänker ni när ni ser detta? Är de lika? Olika?
– Varför är det viktigt att veta hur olika beröring upplevs av olika personer tror ni?

Svar att fylla i med om eleverna inte själva säger följande: Idag pratar vi om sexuella trakasserier. Eftersom definitionen av sexuella trakasserier är att någon gör något sexuellt som man inte gillar är det viktigt att förstå hur olika vi känner angående till exempel beröring och att man aldrig kan utgå från att alla är och känner som man själv gör. För att kunna respektera någon annans vilja behöver vi förstå att vi aldrig kan anta att någon vill utan att hen tydligt visar det.

Obs: Övningen görs individuellt och anonymt. Inga namn ska skrivas på bilderna. Påminn gärna om detta.