En typisk våldtäkt?

Syfte:

Att väcka elevernas tankar kring frågan och öka kunskapen om sexuellt våld.

Metod:

Diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3-4).

Gör så här:

1. Låt eleverna diskutera följande frågor i par eller smågrupper för att få igång deras tankar: Vad är bilden av en “typisk våldtäkt”?

  • Vem är det som utsätter?
  • Vem är det som utsätts?
  • Vad är relationen mellan förövare/offer?
  • Var inträffar det?
  • Under vilken tid på dygnet händer det?
  • Hur går det till?
  • Vad händer efteråt?
  • Var får vi där här bilderna ifrån?

Till sista frågan: Om någon säger “samhället” eller “media” så be gärna eleverna att vara mer specifika och förklara vad de menar.

Mer info om mediebilden av sexuellt våld finns bl.a. att läsa om i Fattas granskning.