Grupptryck

Syfte:

Att få eleverna att reflektera över grupptryck i relation till porrtittande, samt med hjälp av praktiska exempel finna olika strategier som de skulle kunna använda sig av för stå emot när de känner gruppens krav.

Tidsåtgång:

30 min.

Förberedelser:

Skriv ut texterna om Max och Tilde som du hittar här.

Gör så här:
1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Ta fram texterna om Max och Tilde.
Låt halva klassen få texten om Max och andra halvan texten om Tilde.
3. Be eleverna läsa Max och Tildes berättelser samt följa instruktionerna
som de finner på samma blad, för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formulera berättelsernas avslutning i skriftlig form.
4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att avsluta berättelserna.

Grupparbete (10 minuter)

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovisa sina berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt att avsluta berättelserna.

Avslutning (5 minuter)
1. Avsluta med att poängtera att grupptryck är ett kraftigt ’instrument’ som människor
ofta påverkas av och faller för. Det har olika former och uttryck. Inte så sällan börjar
unga titta på porr som resultat av grupptryck från vänner/klasskompisar. Därmed bidrar
grupptrycket till normalisering av porrtittande, speciellt bland unga.
2. Bekräfta gärna att det inte är så konstigt att man faller för grupptrycket och börjar titta
på porr, men uppmuntra samtidigt eleverna att säga nej och i stället prata med vuxna i
sin närhet om detta. Visa eleverna att du är öppen för samtal om de behöver någon att
prata med.
3. Det är viktigt att berätta om att det finns hjälp och stöd att få om ungdomarna har fler
frågor/funderingar kring porrkonsumtion och dess skadeverkningar samt om de mår
dåligt på grund av att de och/eller deras partner tittar på porr. Det kan vara en bra idé att
skriva ut och dela lappar med namn och kontaktuppgifter till följande stödorganisationer till alla elever i din klass: