Hedersrelaterat våld och förtryck

Syfte:

Ökad kunskap.

Tidsåtgång:

.
  • Dela in eleverna i mindre grupper. Varje grupp blir tilldelat varsitt scenario och ska välja ut de tre artiklar i Barnkonventionen som bäst relaterar till scenariot, och motivera hur barnets/den unga personens rättigheter skulle kunna skyddas med hjälp av dessa artiklar.
  • När grupperna är klara: Gå igenom ett scenario i taget, låt alla grupper som har arbetat med det scenariot berätta om en av de artiklar de valt och motivera varför den passar och hur den skulle kunna hjälpa barnet/ungdomen.