Hur drabbar ojämställdhet killar och män?

Syfte:

Att synliggöra hur killar och män drabbas av ojämställdhet och vilka normer kring maskulinitet som bidrar till detta. Detta delvis för att bemöta den känsla av osynliggörande som många elever upplever runt frågor som rör mäns utsatthet idag och påminna om att jämställdhetsarbetet syftar till att även förbättra killars och mäns livsvillkor.

Metod:

Matcha statistik med stereotyper, analys och diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 30 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 4-24). Skriv ut tillhörande arbetsblad och klipp isär till lappar.

Gör så här:
  • Gå igenom ett faktapåstående i taget.
  • Be eleverna välja ut de normer som de tror/anser bidrar till problemet på tavlan.
  • 3-4 grupper per faktapåstående redovisar sina svar.

Diskutera:
Vilka av normerna för maskulinitet påverkar relationer och sex mest tror ni? Hur då?

Att arbeta för förändring.
Ge förslag på saker man kan göra om man vill förändra det vi just pratat om!

Att tänka på:
I en tid då antifeminismen ökar är det viktigt att möta pojkars oro och eventuella motstånd med lugn och omtanke. En poäng med lektionen är att visa att även män drabbas av ojämställdhet och begränsande normer och att förklara att jämställdhetsarbetet är till för att förbättra även för pojkar och män.