Vad är FN:s Barnkonvention?

Syfte:

Att öka kunskapen om Barnkonventionen och hur den skyddar barns rättigheter.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 4-5).

Gör så här:
  1. Fråga eleverna vad de känner till om Barnkonventionen och låt dem berätta.
  2. Gå igenom: Vad är Barnkonventionen? Vad innebär det att den har blivit del av svensk lag?

Visa gärna UNICEF:s kortfilm om Barnkonventionen.

Gå vidare till nästa slide och låt eleverna koppla ihop Barnkonventionens artiklar med olika fallstudier.