Vad är FN:s Barnkonvention?

Syfte:

Att öka kunskapen om Barnkonventionen och hur den är till för att skydda barns rättigheter.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 4-5)

Gör så här:
  1. Fråga eleverna vad de känner till om Barnkonventionen, låt dem berätta.
  2. Gå igenom: Vad är Barnkonventionen? Vad innebär det att den blivit del av svensk lag?

Visa gärna UNICEFs kortfilm om Barnkonventionen.

Gå vidare till nästa slide och låt eleverna koppla ihop Barnkonventionens artiklar med olika fallstudier.