Hur formas våra bilder av sex?

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att reflektera över vad som påverkar våra bilder och föreställningar om sex.

Metod:

Reflektion i bikupor eller smågrupper, därefter diskussion i helklass.

Tidsåtgång:

15 min.

Förberedelser:

Öppna slides.

Gör så här:
Reflektera i bikupor eller smågrupper. Ha därefter diskussion i helklass.
Läraren skriver svaren på tavlan. I första frågan används den högra sidan av tavlan. I andra frågan används den vänstra (se exempel i slidsen).  Låt svaren stå kvar när du byter slides.

Diskutera efteråt:
– När och var hörde ni talas om sex för första gången?
– Tycker ni att det pratas lite eller mycket om sex? På skolan? På nätet? I media/samhället?
– Varför finns sexualitet, samtycke och relationer med i läroplanen tror ni?

Sammanfatta:
Sex kan vara fint och härligt. De flesta har sex med någon de tycker mycket om. Dock kan det finnas saker som begränsar oss. Det kan till exempel vara normer om hur tjejer och killar ska vara och bete sig, vilken sexuell läggning vi förväntas ha, att alla förväntas vilja ha sex, att sex ska gå till på ett speciellt sätt och så vidare.

Populärkultur som film och TV-serier och reklam med mera är generellt sett väldigt sexualiserat. Det finns mycket som påverkar vår bild av sex och som kan begränsa istället för att berika och bidra till att sex uppfattas som något fritt och härligt.

Om pornografi kommer på tal: Nämn att det kommer mer om detta vid nästa/annat lektionstillfälle och se till att återkomma till det. Behovet hos eleverna att diskutera just pornografi är stort.