Ja- och nej-signaler

Syfte:

Att stärka deltagarna i sin rätt att sätta gränser och att ge dem tillfälle att reflektera över ömsesidighet i relation till beröring av andra liksom kring det egna ansvaret att känna av andras gränser.

Metod:

Tankeövning + brainstorming.

Tidsåtgång:

Ca 15 minuter för del 1 och 2 tillsammans.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 7-10).

Del 1: Hur känns ja och nej inne i kroppen?

Gör så här:
Be alla elever blunda och läs upp följande texter i lugnt tempo. Vänta lite innan du går vidare till scenario nummer 2 så att eleverna hinner vila i och reflektera över respektive känsla.

Scenario 1:

  1. Tänk dig in i situationen att du blir kramad mot din vilja av en person som du inte vill bli kramad av eller i en situation då du verkligen inte vill bli kramad. Tänk en stund på hur det känns i kroppen när det händer.
  2. Tänk nu på att du blir kramad av någon som du vill bli kramad av när du verkligen vill bli kramad. Tänk en stund på hur det känns i kroppen när det händer.
  3. Hur skiljer de här känslorna sig åt?

Scenario 2:

  1. Tänk på hur det känns när du kramar någon som verkligen inte vill bli kramad. Tänk på hur den personen signalerar det när det händer.
  2. Tänk på hur det känns när du kramar någon som verkligen vill bli kramad. Tänk på hur den personen signalerar det med kroppen när det händer.
  3. Hur skiljer sig de här känslorna och signalerna från varandra?

När du läst klart och väntat en liten stund så be eleverna släppa upplevelsen och öppna ögonen. Fråga gruppen hur det kändes. Kändes det olika? På vilket/vilka sätt?

Del 2: Hur syns ja och nej utanpå kroppen?

1. Fråga eleverna:
– Hur ser man på någon om hen vill något? Vad är exempel på ja-signaler?

Samla och skriv upp på ena sidan av tavlan. Om du använder dig av tillhörande slides finns det en blå ruta för detta.

2. Fråga eleverna:
Hur ser man på någon att hen inte vill något? Vad är exempel på nej-signaler? Samla och skriv upp elevernas svar på andra sidan av tavlan. Om du använder tillhörande slides finns en röd ruta för detta. (Eleverna kan behöva påminnas om att tänka på hela kroppen, tonfall, ordval och så vidare.)

Avsluta med:
Bra jobbat! Folk pratar om samtycke som att det är något jättesvårt, men egentligen är ni ju redan experter på att läsa av andras signaler. Det är bara i sex som många tänker att det är helt andra regler som gäller, att allt ska lösa sig utan kommunikation, utan att läsa av och så vidare. Det är ju egentligen tvärtom – det är i sex som det är allra viktigast.

Denna övning är inspirerad av Stjärnjourens metodmaterial Motmakt – Ett handledningsmaterial för feministiskt tjejgruppsarbete.

Gå gärna vidare till att göra övningen Ja- och nej-signaler online.