Jag har svårt att berätta för någon

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att tala om sina tankar och känslor kring porr och öka förståelsen för vilka konsekvenser porrkonsumtion kan få.

Tidsåtgång:

30 min.

Gör så här:
1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Skriv ut texterna om Victor och Adrian som du hittar här.
Låt halva klassen få texten om Victor och andra halvan texten om Adrian.
3. Be eleverna läsa Victors och Adrians berättelser samt följa  instruktionerna som de finner på samma blad, för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formulera berättelsernas avslutning i skriftlig form.
4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att avsluta berättelserna.

Grupparbete (10 minuter)

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovisa sina berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt
att avsluta berättelserna.

Avslutning (5 minuter)
1. Avsluta med att bekräfta elevernas tankar om att det är otroligt svårt att prata med någon om sin sexualitet och/eller porrkonsumtion. Koppla det gärna till en Svensk studie
kring ungas porrkonsumtion från 2014 som visar att ingen av de ungdomar som ingick
i studien (477 killar samt 400 tjejer i 16 års ålder) har någonsin pratat om porr med
vuxna.
2. Det är viktigt att berätta om att det finns hjälp och stöd att få om ungdomarna har fler
frågor/funderingar kring porrkonsumtion och dess skadeverkningar samt om de mår
dåligt på grund av att de och/eller deras partner tittar på porr. Det kan vara en bra idé
att skriva ut och dela lappar med namn och kontaktuppgifter till följande stödorganisationer till alla elever i din klass.
(se sid 42)