Jämställdhetsquiz

Syfte:

Att ge grundläggande kunskap, fakta och statistik kring jämställdhet.

Metod:

Quiz.

Tidsåtgång:

15 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 7-9).

Gör så här:

Gör jämställdhetsquizzet och gå igenom svaren tillsammans med eleverna.

Frågor och svar finns även att skriva ut här.

Gå vidare till nästa slide och avsluta gärna med att påminna om följande:
Ibland blandas fakta ihop med åsikter. Frågor om jämställdhet och ojämställdhet pratas till exempel ofta om som om det vore en åsiktsfråga – “Tycker/känner du att det är jämställt?” –, men det finns tydlig forskning och statistik som visar att samhället inte är jämställt än. Först när kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter i praktiken, inte bara i lagen, är det jämställt på riktigt.