Övning: Könsroller och normer

Syfte:

Att skapa en grundläggande förståelse för könsnormer/föreställningar om feminint och maskulint, att de är socialt konstruerade och börja reflektera över hur detta påverkar våra liv, möjligheter och relationer.

Metod:

Brainstorming och gruppdiskussion.

Tidsåtgång:

Ca 20–30 min. Går att styra.

Förberedelser:

Öppna slides (sid 3-7).

Del 1: Spånande

Fråga eleverna vad de tänker på när de hör orden ”kvinnligt” och ”manligt”.
Skriv upp svaren på varsin sida av tavlan. 

Del 2: Gruppdiskussion
  • Vad tänker ni spontant när ni ser de här orden på tavlan?
  • Vilka av orden/förväntningarna tror ni är med och påverkar det tema vi ska prata om nu – sexualitet, samtycke och relationer?
  • Vilken sida har flest positiva ord enligt er?
  • Vilka ord förknippas med att vara den som bestämmer/har makt?  Vad tror ni att de orden/förväntningarna kan innebära för personer av de respektive könen?
  • Hur tror ni att de här förväntningarna påverkar jämställdheten i relationer och i samhället i stort?
  • Hur tror ni att de här förväntningarna påverkar vårt mående?
  • Tycker ni att de här orden stämmer in på alla ni känner av respektive kön?

Frågorna finns även att skriva ut här.

Förklara för eleverna att de just satt ord på några av de normer som gäller för hur vi förväntas vara och bete oss baserat på vilket kön vi föds med. Det är viktigt att poängtera att detta självklart inte är sanningen om kvinnor och män. I verkligheten är vi alla olika och det vet vi genom att bara se oss omkring i klassrummet eller på stan. Men: dessa förväntningar och trånga “boxar” påverkar ändå våra liv, möjligheter och relationer på ett sätt som skapar både ohälsa och ojämställdhet.

Fotografera gärna resultatet och visa som påminnelse under följande övningar/lektioner.

Gå igenom efterföljande slide om könsroller genom historien.
Förklara att detta är exempel på att normer är socialt konstruerade och kan förändras. Även saker som kan kännas självklara och omöjliga att förändra kan vi påverka. Normer som gör människor illa och som gör samhället mindre jämställt och jämlikt än det skulle kunna vara behöver vi jobba för att förändra.