#MeToo och sexuella trakasserier i skolan

Syfte:

Att sätta frågan om sexuella trakasserier i ett för eleverna aktuellt sammanhang och bygga förståelse för hur olika typer av våld hänger samman.

Metod:

Koppla ihop verkliga vittnesmål med våldspyramiden.

Tidsåtgång:

15–20 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 13-14). Skriv ut arbetsblad med vittnesmål från skolans #MeToo-upprop. Klipp isär dem så att varje historia blir en egen pappersbit.

Gör så här:

1. Presentera våldspyramiden och förklara att olika sorters våld hänger ihop. (Om du vill läsa på mer om våldspyramiden finns mer info t.ex. här). De stora delarna längre ner visar vanligt förekommande/normaliserade handlingar. Dessa bygger grunden till delarna högre upp som är mindre vanliga och mindre accepterade. Om vi vill göra något åt det som händer högre upp i pyramiden så måste vi börja jobba i den nedre delen.

2. Dela in eleverna i par. Ge dem 2 berättelser var att läsa och diskutera – var i våldspyramiden hör de hemma?

3. Gå igenom en del i taget av pyramiden, nerifrån och upp. Låt alla elever som har berättelser från den understa delen av pyramiden komma upp och läsa upp sina berättelser samt placera in dem bredvid pyramiden på rätt höjd så att man ser var de hör hemma. Gå sedan vidare till nästa del.

Om kritik av MeToo-rörelsen kommer upp: Tydliggör att de officiella uppropen aldrig nämnde några namn, utan syftade till att visa på omfattningen och strukturerna bakom våldet. Vid sidan av uppropen skedde överträdelser vad gäller namngivningar som fick stora konsekvenser för den enskilda, men detta skedde inte inom något av uppropen. Försök att återfå fokus på de kränkningar som hundratusentals kvinnor världen över vittnade om och de konsekvenser kränkningarna fick för dem.