Reflektion kring självbestämmande

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att reflektera över sin egen livssituation och nivå av handlingsfrihet.

Metod:

Egen reflektion/eget skrivande.

Tidsåtgång:

10–15 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 3). Skriv ut arbetsbladet ”individuell reflektion”.

Gör så här:

Eleverna får cirka 15 minuter på sig att skriva svar på följande frågor:

  • Vad skulle du vilja göra som du inte får?
  • Vad måste du göra som du inte vill?

Obs! Det är frivilligt för eleverna att lämna in sina uppgifter efteråt.