Schyssta relationer

Syfte:

Att låta eleverna reflektera över vilka beteenden som kännetecknar en schysst relation.

Metod:

Diskussion utifrån färdiga kategorier.

Tidsåtgång:

Ca 15–20 minuter, kan styras.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 4-5), skriv ut arbetsblad 1 till varje grupp (det kommer att vara grupper om 3–4 personer så ca 10 papper av varje i en helklass)

Gör så här:

Del 1:
Eleverna diskuterar frågan “Vilka beteenden kännetecknar schyssta/respektfulla relationer” tillsammans och skriver ner sina svar utifrån 4 olika kategorier: verbalt, fysiskt, sexuellt, övrigt.

Del 2:
När de är klara/tiden är slut: Gå igenom en kategori i taget och låt alla grupper läsa upp/fylla på med sina svar kring varje kategori. Vilka ord/beteenden är det som återkommer?

Del 3:
Låt slutligen eleverna jämföra sina svar med svar från andra elever i åk 8 (finns i slides, svaren är från VT 2020), vilka likheter och skillnader ser eleverna? Vilka av de saker eleverna skrivit tycker de är viktigast?