Tre par

Syfte:

Att fördjupa diskussionen om hur porrkonsumtion kan påverka upplevelsen av sex i relationer. Att stärka unga i känslan av att de inte behöver konsumera pornografi för att kunna ha sex (de flesta tidigare generationer har listat ut hur man gör utan tillgång till porr dygnet runt).

Metod:

Analys/diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 20 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 6-7), skriv ut arbetsbladet “3 par” och ge en kopia till varje grupp (Ca 3–4 personer i varje grupp).

Gör så här:

Dela in eleverna i smågrupper och ge ett arbetsblad till varje grupp. Låt dem diskutera i grupperna om de tror att personernas olika erfarenheter av att ha sett porr kommer att påverka deras upplevelse av att ha sex och i så fall hur.

Hur tror eleverna att det kan påverka:
– tempo, hur snabbt man går framåt?
– kommunikation, koll på samtycke?
– vems njutning som är i fokus?
– användande av preventivmedel?
– val av sexuella aktiviteter och ställningar?
– förekomst av handlingar som visar närhet/ömhet (t.ex. smek/kyssar)?
– förekomst/nivå av aggressiva beteenden?

Låt därefter eleverna redovisa sina svar under en kategori i taget (börja med paret där båda har sett mycket porr).

Diskutera efteråt: Vad tänker ni när ni ser detta?
Ungdomar har ofta bilden av att “den som kollat mest på porr vet mest om sex”, men tyder era svar på att hen som kollat mest på porr kommer att ha den bästa sexuella upplevelsen?

Tanken är inte att förmedla att “om du tittat på porr är det kört”, utan att förmedla följande:
– Du måste inte titta på porr för att “lära dig ha sex”.
– Om du tittat mycket på porr finns det saker du kan behöva tänka på/undvika när du ska ha sex i verkligheten. Annars finns risken att din porrkonsumtion försämrar din egen och din partners upplevelse.