Tre par

Syfte:

Att fördjupa diskussionen om hur porrkonsumtion kan påverka upplevelsen av sex i relationer. Att stärka unga i känslan av att de inte behöver konsumera pornografi för att kunna ha sex (alla tidigare generationer har listat ut hur man gör utan tillgång till porr 24/7)

Metod:

Analys/diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 20 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 6-7), skriv ut arbetsbladet “3 par”, en kopia till varje grupp. (Ca 3–4 personer i varje grupp).

Gör så här:

Dela in eleverna i smågrupper, ge ett arbetsblad till varje grupp. Låt dem diskutera i smågrupper om de tror att personernas olika erfarenheter av att ha sett porr kommer att påverka deras upplevelse av att ha sex, och i så fall hur.

Hur tror eleverna att det kan påverka:
– tempo, hur snabbt man går framåt
– kommunikation, koll på samtycke
– vems njutning som är i fokus
– användande av skydd
– val av sexuella aktiviteter och ställningar
– förekomst av handlingar som visar närhet/ömhet (t ex smek/kyssar)
– förekomst/nivå av aggressiva beteenden

Låt därefter eleverna redovisa sina svar under en kategori i taget (börja med paret där båda sett mycket mycket porr)

Diskutera efteråt: Vad tänker ni när ni ser detta?
Ungdomar har ofta bilden att “den som kollat mest på porr vet mest om sex”, men tyder era svar på att den som kollat mest på porr kommer ha den bästa sexuella upplevelsen?

Tanken är inte att förmedla att “om du tittat på porr är det kört” men istället att förmedla följande:
– Du måste inte titta på porr för att “lära dig ha sex”.
– Om du tittat mycket på porr finns det saker du kan behöva tänka på/undvika när du ska ha sex på i verkligheten, annars riskerar det att försämra din egen och din partners upplevelse.