Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Syfte:

Att skapa en grundläggande förståelse för vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilket kan underlätta identifikationen av brott mot egna eller andras rättigheter.

Metod:

Presentation.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Läs på om ämnet vid behov t.ex. på Hedersförtryck.se.
Öppna slides (sid. 12-14).

Gör så här:

Gå igenom slide 12–14. Förklara och diskutera där det behövs.

Förtydliga gärna att hedersnormer kan ta sig mer subtila uttryck och förekomma i mer vardagliga situationer. Det kan t.ex. handla om begränsningar vad gäller fritidsaktiviteter eller kompisar samt hot eller kränkningar. Förtydliga att hedersnormer även kan drabba killar. Det kan t.ex. handla om en förväntan om din sexuella läggning eller om förväntningar och press på killar att kontrollera eller bevaka sina systrar och kvinnliga kusiner. Även pojkar kan råka ut för bland annat arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap.

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck finns på Hedersförtryck.se samt hos Bris och Polisen.