Vad säger lagen?

Syfte:

Öka kunskapen om sexualbrott och samtyckeslagen.

Metod:

Genomgång

Tidsåtgång:

10 min

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 5-7).

Gör så här:

Gå igenom slide 5-8 tillsammans med eleverna (om sexualbrott, samtyckeslagen och 15-årsgränsen).
Titta eventuellt på kortfilmen Fatta förklarar samtyckeslagen tillsammans (även länkad i lektion 3).