Vad säger lagen?

Syfte:

Att öka kunskapen om sexualbrott och samtyckeslagen. Att låta eleverna använda sin nya kunskap för att avgöra om verkliga situationer skulle bedömas som våldtäkt enligt lagen.

Metod:

Diskussion i smågrupper.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Öppna slides.

Gör så här:
Gå igenom definitionen av sexualbrott och samtyckeslagen tillsammans.
Dela in eleverna i smågrupper/par och låt dem diskutera de olika situationerna utifrån vad de just lärt sig om lagens definition av våldtäkt.

Efteråt: Visa slide 9 som referens till en av exempel-situationerna och som övergång till att prata om grooming.