Våldtäkt eller inte?

Syfte:

Att låta eleverna använda sin nya kunskap för att avgöra om verkliga situationer skulle bedömas som våldtäkt enligt lagen.

Metod:

Diskussion i smågrupper.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 8-9)

Gör så här:

Dela in eleverna i smågrupper/par, låt dem diskutera de olika situationerna utifrån vad de just lärt sig om lagens definition av våldtäkt.

Efteråt: Visa slide 9, som referens till en av exempel-situationerna. Den första artikeln visar att det även kan röra sig om våldtäkt om en person får andra att genomföra sexuella handlingar mot sig själva framför en webbkamera. Använd exemplet som övergång till nästa slide för att prata om grooming.

(Det andra fallet visar att den som köpt sex även kan dömas till oaktsam våldtäkt enligt samtyckeslagen, om det är tydligt att gärningsmannen förstått att personen som sålt sex inte deltog frivilligt. Mer om sexköp och sexköpslagen i lektion 7).