Varför anmäls så få sexualbrott?

Syfte:

Att skapa förståelse och empati för komplexiteten i den utsattas situation, samt motverka attityder som förminskar betydelsen av sexualbrott.

Metod:

Diskussion i smågrupper.

Tidsåtgång:

Ca 10 minuter.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 14-15)

Gör så här:

Dela in eleverna i smågrupper/par, låt dem brainstorma fritt för att komma på så många anledningar som möjligt till att den utsatta tvekar inför att anmäla/inte anmäler alls. Låt sedan eleverna presentera sina svar. Avsluta med att jämföra med svaren på slide 15.

Gå därefter vidare till avslutningen och visa var det finns stöd och hjälp att få för den som blir utsatt.