Avslutning

Syfte:

Visa vart killar kan vända sig om de behöver stöd.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Gå igenom slides.