Varför finns sexköpslagen?

Syfte:

Ge kunskap om bakgrunden till och argumenten bakom sexköpslagens införande, bidra till förståelse för utsattheten för de som säljer sex och den maktobalans som finns mellan hen som säljer och hen som köper sex.

Metod:

Diskussion

Tidsåtgång:

5–10 minuter

Förberedelser:

Om intresse/behov finns, läs på om sexköpslagen i exempelvis denna artikel: (hur lägga till länk i text?)
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/den-svenska-sexkopslagen-har-varit-framgangsrik/

Låt eleverna fundera kring bakgrunden till införandet av sexköpslagen.
Om eleverna inte själva kommer in på det, förklara att de flesta som säljer sex i Sverige kommer från de fattigaste länderna i Europa och världen (just nu – 2023 – mest från Rumänien). Att lagen är till för att komma åt köparen/efterfrågan i handeln och samtidigt skydda personen som säljer sex och som befinner sig i en utsatt position.

Det är också vanligt att personer som säljer sex har varit med om sexuella övergrepp, kommer från trasiga familjeförhållanden, har varit i våldsamma relationer etc.

Ev. lägga till klipp