Analys av memes

Lektion 2

Syfte:

Reflektera kring könsstereotyper och budskap i memes.

Metod:

Idé till fördjupningsuppgift
Diskutera:

Vilka memes förväntas killar respektive tjejer dela/gilla? Hur märker man det? Om det är olika, varför är det skillnad tror ni? Är det lättast att hitta memes som ifrågasätter eller förstärker könsstereotyper och ojämställdhet? Vilka är avsändarna och vilka är de tänkta mottagarna i olika typer av memes?

Detta är en idé till fördjupningsuppgift.