Avsluta meningen! (SO)

Lektion 1

Syfte:

Reflektera över vad jämställdhet respektive ojämställdhet innebär och vilka effekter det har.

Metod:

Skrivuppgift/diskussion.
Gör så här:

Eleverna får ett uppgiftspapper och fyller i individuellt.
Eleverna kan, förutom att lämna in sina texter, även presentera sina svar så här: Läraren läser upp en mening i taget, och låter några olika elever läsa upp sina svar. På det viset får klassen höra fler svar än sina egna. Denna övning kan även göras som uppvärmning till tema jämställdhet, men som fördjupningsuppgift har eleverna större möjlighet att svara på en mer avancerad nivå samt befästa/använda sina nya kunskaper från tidigare övningar.

Meningar: 
• En bra sak med jämställdhet är…
• Det svåra med jämställdhet är…
• Orättvisa är…
• I skolan är jämställdhet…
• Att tjejer i genomsnitt har högre betyg än killar beror på…
• För att min klass i skolan ska bli mer jämställd kan vi…
• Att gå hem själv på kvällen som tjej är…
• Att prata om känslor som kille är…
• Att prata om känslor som tjej är…
• Att vara ung i Sverige är…
• Jämställdhet i Sverige är…
• Globala orättvisor beror bland annat på…
• Jämställdhet kan…
• Ett jämställt samhälle är…
• Ojämställdhet leder till…
• En anledning till att människor är lyckligare i jämställda relationer är…

Övningen är fritt hämtad från Diakonias övning “Avsluta meningen!”