Porrinspiration

Syfte:

Att ge eleverna möjlighet att reflektera över hur porrkonsumtion påverkar förväntningar på oss själva, våra partners och våra relationer.

Tidsåtgång:

30 min.
Gör så här:

1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Skriv ut texterna om Eric och Alma som du hittar här.
Ge halva klassen texten om Eric och andra halvan texten om Alma.
3. Be eleverna läsa Erics och Almas berättelser samt följa de skriftliga instruktionerna som de finner på samma blad för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formulera berättelsernas avslutning i skriftlig form.
4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 minuter för att avsluta berättelserna.

Grupparbete (10 minuter)

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovisa sina berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt att avsluta berättelserna.

Avslutning (5 minuter)
1. Sammanfatta kort elevernas tankar och resonemang. Poängtera att Erics och Almas historier inte är unika, utan bekräftar den forskning som finns kring porrkonsumtion idag – att porren skapar orealistiska och skadliga förväntningar på oss själva och våra sexpartners både vad gäller utseende och sexuellt beteende samt generellt försämrar kvalitet på kärleksrelationer.
2. Uppmuntra eleverna att alltid reflektera över och vara kritiska mot de kroppsideal, normer och beteenden som förmedlas i porren. Lyft också vikten av att ha en dialog och lyssna på varandra i en relation och när man har sex – på så sätt lär man sig mer om vad ens partner gillar/inte gillar, vill/inte vill.
3. Visa gärna att du är öppen för samtal och att eleverna kan vända sig till dig om de behöver någon att prata med.
4. Det kan hända att någon/några av eleverna har varit utsatta för porrinspirerat våld och/eller märkt hur porrkonsumtion påverkar dem/deras partners negativt. Det brukar vara väldigt svårt för unga att berätta om det. Därför kan det vara en bra idé att påminna om kontaktuppgifter till organisationer som kan ge stöd och hjälp till den som behöver.

Övningen kommer från utbildningsmaterialet Reality Check.