Avslutning

Syfte:

Att visa var den som är utsatt kan få stöd och hjälp.

Metod:

Genomgång.

Tidsåtgång:

5 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 15-16).

Avslutning:

Gå igenom var man kan få hjälp och stöd om man känner igen sig själv eller någon man känner. Läs citatet från Origos hemsida tillsammans. Var tydlig med att förmedla: Du har rättigheter, det finns hjälp att få.