Övning: En experimentgeneration?

Syfte:

Att reflektera över hur pornografin kan påverka individen och hens relationer.

Metod:

Filmklipp och diskussion.

Tidsåtgång:

Ca 20 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 8-9) och kontrollera att ljud och bild fungerar.

Gör så här:

Titta på de 13 inledande minuterna av dokumentärfilmen ”High Speed Internet Porn and the Experiment Generation” tillsammans.

Låt därefter eleverna reflektera kring/diskutera följande:
Vad tänker ni efter att ha sett filmen?
Hur brukar det låta när killar pratar om porr? Skiljer
det sig mot hur killarna i filmen pratar? Varför/varför
inte tror ni?
Varför tror ni att filmen heter “The Experiment
Generation”?

Läs mer om bakgrunden till filmen här.